Albanian Ambassador outraged by the deportation of Boiken Abazi

0
1007

Qemal Minxhozi

Ambasadori i Shqipërisë në Kosovë Qemal Minxhozi ka thënë se rasti i dëbimit të Boiken Abazit nuk është dashur të ndodhë.

Ai ka thënë se Policia e Kosovës i ka ofruar informata jo të plota për rastin.

Ja çfarë thotë ai.

“Nuk janë shprehur saktë informatat rreth Boiken Abazit …cila ishte urgjenca që të depërtohet … Natyrisht ne kemi marrë informacion që ende nuk është i plotë dhe që nuk tegon shkaqet.

Ky është rasti i parë që ndodh ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë ….

Reply

Please enter your comment
Please enter your name here