Kosova eshte zyrtarisht Federate

0
830

Alban Daci 1

Me miratinim e marreveshjes Asocionit/Komunitetit Kosova eshte zyetarisht Federate me tendence indipendentiste. Disa karakteristika qe cenojne rende Sovranitetin e Kosoves. Se pari perdorimi i konceptit “entitet” eshte koncept i ge drejtes nderkombetar qe perdoret per forma autonomie e te nje autonomie te gjere.

E perfercon me shume kete koncept pika ku thuhet: ka kopetenca te krijoje dhe te hyje ne marreveshje bashkepunimi asovionet, komunat vendore e nderkombetare. Elemente te tjere qe e perferojne kete jane nenet: 10) Asociacioni/Komuniteti do të ketë të drejtë të propozojë, në përputhje me ligjin e Kosovës, amendamente në legjislacion dhe rregullativa tjera relevante për kryerjen e objektivave të saj. Kjo pike i jep edhe force legjislative e cila perfercohet me institucionin e Asamblese qe merr formen e nje Parlament. 11) Asociacioni/Komuniteti do të kenë të drejtë të iniciojë apo marrë pjesë në ose procedurat para gjykatave kompetente, përfshirë edhe Gjykatën Kushtetuese, kundër çdo akti apo vendimi nga çdo institucion që ndikon në ushtrimin nga ana e Asociacionit/Komunitetit të kompetencave të saj, në përputhje me Statutin e saj. Sipas ketij neni Asociacioni/Komuniteti ka nje sovranitet aq te forte sa mund te kundershtoje edhe insticionet qendrore te Kosoves nese cenojne statutin e marreveshjes se themelimit. 20) Asociacioni/Komuniteti do të ketë të drejtë në simbolet e veta zyrtare (stemës dhe flamurit) në përputhje me ligjin e Kosovës. Kjo eshte pika kryesore qe i jep identitet e formen e nje sovraniteti te plote e ratifikon ne menyre definitive kornizen federative te Kosoves. Jo vetem kaq, por kjo marreveshje ka tendenca te forta indipendentiste ne piken ku thuhet se Komunat me shumice serbe jane nje entitet i vetem dhe se ne Statutin e kesaj marrveshje nuk eshte vendosur asnje klauzole qe ndalon shesionin e ketyre komunave drejt pavaresise apo bashkimit me nje shtet tjeter. Alban Daci

PËRGJIGJU

Ju lutemi shkruani komentin tuaj
Ju lutem vendosni emrin tuaj ketu